Mới nhất
Home » Nhà theo quận » Cho thuê hội trường, phòng họp giá tốt tại Hà Nội

Cho thuê hội trường, phòng họp giá tốt tại Hà Nội

Cho thuê hội trường, phòng họp giá tốt tại Hà Nội.

+ Cho thuê hội trường sức chứa 500 chỗ.

+ Cho thuê hội trường sức chứa từ 250 – 350 chỗ.

+ Cho thuê hội trường sức chứa từ 150 – 220 chỗ.

+ Cho thuê hội trường cho 80 – 120 chỗ.

+ Cho thuê hội trường sức chứa từ 50 – 70 chỗ.

+ Cho thuê hội trường nhỏ: Sức chứa từ 20 – 40 chỗ.

 

 

Cho thuê hội trường, phòng họp giá tốt tại Hà Nội
Đánh giá bài viết!