Mới nhất
Home » Tin tức nhà đất » Đầu tư hơn 186 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất phát triển làng nghề

Đầu tư hơn 186 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất phát triển làng nghề

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng.

Theo Quyết định số 2154/QĐ-UBND, ngày 4/5, việc đầu tư nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách về mặt bằng đất sản xuất để duy trì và phát triển làng nghề, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của TP nói chung và huyện Đan Phượng nói riêng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương; sử dụng, khai thác hiệu quả quỹ đất, nâng cao giá trị sử dụng đất; Giảm thiểu nguy cơ về mất an toàn cháy nổ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sống, nâng cao điều kiện lao động, điều kiện sống cũng như sức khỏe cộng đồng dân cư làng nghề.

8e4duan7

Dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề thôn Hạ dự kiến 8,14ha, gồm các hạng mục đầu tư xây dựng như: Giải phóng mặt bằng, san nền, kè đá hộc, bãi gom thu phế liệu xung quanh khu đất; Đất làm đường giao thông 25.416m2, với các loại đường: đường trục chính 20m, đường khu vực 17,5m, đường nhánh 10m; Cấp thoát nước, điện chiếu sáng, điện phục vụ sản xuất, xử lý chất thải cho khu đấu giá.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 186,475 tỷ đồng, trong đó chi phí GPMB là 93,313 tỷ đồng; chi phí để bù đắp, phát triển diện tích đất lúa khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất 9,235 tỷ đồng.

Dự án mipec cầu giấy được ứng vốn từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất (các dự án khác) trên địa bàn huyện Đan Phượng và Quỹ Phát triển đất TP; sẽ hoàn trả đủ nguồn vốn ứng trước từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất của dự án. Dự án được triển khai từ năm 2016-2018.

Theo Hanoimoi

Đầu tư hơn 186 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất phát triển làng nghề
Đánh giá bài viết!