Mới nhất
Home » Hỏi đáp nhà đất » Giới hạn diện tích tối thiểu cho chung cư mini là bao nhiêu m2?

Giới hạn diện tích tối thiểu cho chung cư mini là bao nhiêu m2?

 Do nhu cầu thực tế của người dân và đề xuất của nhiều địa phương, doanh nghiệp về việc đầu tư xây dựng căn hộ chung cư có quy mô diện tích vừa và nhỏ, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản chấp thuận tạm thời xây dựng căn hộ diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25m2.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai nghiên cứu để ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về căn hộ chung cư, chung cư mini. Trong thời gian này, Bộ cũng cho rằng, có thể áp dụng tạm thời tiêu chuẩn diện tích tối thiểu là 25m2 (tương đương quy định với căn hộ chung cư nhà ở xã hội) và bảo đảm thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín.

mẫu nhà nhỏ đẹp 25m2

Việc đề xuất quy định tiêu chuẩn diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư mini là 25m2 được lý giải là có những căn cứ khoa học, thực tế cụ thể.

Theo kết quả điều tra về dân số và nhà ở cho thấy số hộ gia đình tại khu vực đô thị có diện tích nhà ở tối thiểu dưới 5m2/người tương đối lớn (khoảng 4,8%). Vì vậy, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đề ra mục tiêu đến năm 2015 đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 6m2 sàn/người; đến năm 2020 đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 8m2 sàn/người.

Như vậy, một căn hộ có diện tích tối thiểu 25 m2 có thể bố trí chỗ ở cho 1-3 người, hợp lý và phù hợp với nhu cầu của thị trường, đặc biệt là các đối tượng thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Đối chiếu với tiêu chuẩn về diện tích tối thiểu của nhà ở xã hội là 25m2, Bộ Xây dựng cho rằng, việc cho phép xây dựng xây dựng căn hộ thương mại có diện tích tương tự cũng là một giải pháp quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở giá thấp cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở.

Thực tế, dẫn chiếu kinh nghiệm quốc tế của các nước trên thế giới như Pháp, Hàn quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia… Bộ Xây dựng cho rằng, các nước đều cho phép xây dựng căn hộ chung cư có diện tích nhỏ (Hàn quốc: 14m2; Pháp: 15m2; Thái Lan: 15-20m2). Việc quy định cho phép xây dựng căn hộ chung cư có diện tích tối thiểu 25 m2 tại Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, cơ quan quản lý chuyên ngành nhấn mạnh, chất lượng nhà ở được quyết định bởi các yếu tố cơ bản như: chất lượng xây dựng, chất lượng hoàn thiện, hệ thống trang thiết bị, điều kiện hạ tầng, dịch vụ quản lý vận hành… Việc quy định cho phép xây dựng căn hộ có diện tích vừa và nhỏ không đồng nghĩa với vấn đề hình thành các khu nhà ở chất lượng kém.

Nhận định về tính cần thiết của vấn đề, Bộ Xây dựng tán thành quan điểm cho phép đầu tư xây dựng những căn hộ chung cư mini như này để đáp ứng nhu cầu của thị trường, thêm cơ hội về nhà ở cho người dân. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng quán triệt, ngoài việc tuân thủ quy định về diện tích tối thiểu, các doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (pháp luật về quy hoạch, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đất đai…).

Yêu cầu khác với nhà đầu tư, dự án là phải bảo đảm phù hợp với khả năng dung nạp dân số, mật độ xây dựng, chiều cao công trình, điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực triển khai dự án.

Ngoài ra, trước khi triển khai thực hiện các dự án nhà ở, chủ đầu tư dự án phải thực hiện thủ tục để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định để quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện viêc lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật.

Giới hạn diện tích tối thiểu cho chung cư mini là bao nhiêu m2?
1 (20%) 1 vote