Mới nhất
Home » Tin tức nhà đất » Hà Nội: Tinh giảm thủ tục hành chính trong giao đất, cho thuê đất

Hà Nội: Tinh giảm thủ tục hành chính trong giao đất, cho thuê đất

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo cải cách, tinh giản thủ tục hành chính trong việc thực hiện quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền.

Theo Công văn số 2438/UBND-ĐT, ban hành ngày 27/4/2016, UBND TP Hà Nội cho biết, xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc không cấp trích lục bản đồ, thực hiện cải cách, tinh giản thủ tục hành chính trong việc bàn giao đất khi thực hiện quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn TP; UBND TP cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã bỏ thủ tục cấp trích lục bản đồ cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khi được UBND TP, UBND các quận, huyện, thị xã quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn TP.

IMG_8108
Đối với các trường hợp này, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã (Phòng Tài nguyên và Môi trường) chỉ làm thủ tục lập biên bản bàn giao mốc giới khu đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền (trên biên bản bàn giao mốc giới có sơ đồ thửa đất xác định mốc giới gắn tọa độ quốc gia quy định).Các Sở Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Cục Thuế TP, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND quận, huyện và thị xã căn cứ chỉ đạo nêu trên để điều chỉnh các thủ tục hành chính có liên quan theo quy định.

Hà Nội: Tinh giảm thủ tục hành chính trong giao đất, cho thuê đất
Đánh giá bài viết!